Παρακαλούμε διαβάστε προσεχτικά τους ακόλουθους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης, προτού επισκεφθείτε ή πραγματοποιήσετε κάποια παραγγελία / αγορά μέσα από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα.

Ο παρόν διαδικτυακός ιστότοπος -εφεξής η “Εταιρία”- αποτελεί ένα ηλεκτρονικό κατάστημα που δίνει την δυνατότητα στον χρήστη / επισκέπτη / μέλος να δει και να αγοράσει τα προϊόντα που τον ενδιαφέρουν.

Με την πραγματοποίηση παραγγελίας / αγοράς η Εταιρία μας θεωρεί οτι έχετε διαβάσει προσεχτικά, ότι έχετε κατανοήσει και ότι είσαστε απολύτως σύμφωνοι με τους Όρους και τις Προϋποθέσεις Χρήσης της συγκεκριμένης Ιστοσελίδας.

Οι Γενικοί Όροι ρυθμίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σχετικά με τη χρήση της παρούσας ιστοσελίδας και τη συμβατική σχέση μεταξύ της Εταιρίας και των μελών / χρηστών του διαδικτυακού ιστότοπου.

Οι Γενικοί Όροι μπορούν να τροποποιηθούν ανά πάσα στιγμή και άνευ αιτιολόγησης, επομένως το μέλος θα πρέπει να επιβεβαιώνει εκ νέου τη συμφωνία με τους παρόντες Γενικούς Όρους κάθε φορά που εισέρχεται ως χρήστης στο ηλεκτρονικό κατάστημα.

Όροι και προϋποθέσεις
H είσοδος και χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος απευθύνεται αποκλειστικά σε ενήλικες και απαγορεύεται ρητά σε άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών.

Εάν ο υπολογιστής σας χρησιμοποιείται και από ανήλικους, παρακαλούμε πολύ χρησιμοποιήστε ένα πρόγραμμα προστασίας ανηλίκων. Σε αντίθετη περίπτωση την ευθύνη έχει ο ενήλικας κάτοχος του ηλεκτρονικού υπολογιστή ή ο κηδεμόνας του ανηλίκου.

Δεν υπάρχει δυνατότητα ελέγχου της ηλικίας των επισκεπτών του ηλεκτρονικού καταστήματος. Ωστόσο, κατά την έναρξη της περιήγησης στο διαδικτυακό ιστότοπο έχει τοποθετηθεί η σχετική προειδοποίηση για την καταλληλότητα του περιεχομένου που θα ακολουθήσει, η προσπέλαση της οποίας γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του χρήστη.

Εάν παρόλα αυτά ανήλικοι χρήστες επισκεφτούν σελίδες και συναντήσουν ακατάλληλο περιεχόμενο η Εταιρία δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη.

Απαγορεύεται η είσοδος και χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος σε άτομα που πιστεύoυν ότι προσβάλλεται η αισθητική τους βλέποντας τον εν λόγω διαδικτυακό τόπο.

Πεδίο Xρήσης του Διαδικτυακού τόπου
Το ηλεκτρονικό κατάστημα και τα περιεχόμενά του έχουμε φροντίσει να είναι σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία. Το δίκαιο άλλων χωρών ενδέχεται να είναι διαφορετικό. Οποιαδήποτε προσφορά προϊόντος ή υπηρεσίας μέσω αυτής της Ιστοσελίδας σε χώρες όπου αυτή τυχόν απαγορεύεται, θεωρείται ως μη γενόμενη.

H Εταιρία επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να περιορίσει την παροχή των προϊόντων ή των υπηρεσιών της σε οποιοδήποτε πρόσωπο, γεωγραφική περιοχή ή δικαιοδοσία και/ή να περιορίσει τις ποσότητες ή οποιαδήποτε προϊόντα ή υπηρεσίες τις οποίες παρέχει.

Πνευματικά Δικαιώματα
Το συνολικό περιεχόμενο αυτής της Ιστοσελίδας προστατεύεται από τις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας διατάξεις και είναι αποκλειστικής ιδιοκτησίας της Εταιρίας ή τρίτων. Τα περιεχόμενα αυτής της Ιστοσελίδας δεν μπορούν να αντιγραφούν, παρά μόνον για μη εμπορική προσωπική χρήση, με κάθε επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων της Εταιρίας, και συνεπώς δεν μπορούν να αντιγραφούν περαιτέρω, να αναπαραχθούν ή να επαναδιανεμηθούν με διαφορετικό τρόπο.

Με εξαίρεση των όσων ρητά ορίζονται τυχόν ανωτέρω, δεν μπορείτε να αντιγράψετε, εκθέσετε, κατεβάστε μέσω του διαδικτύου, διανείμετε, τροποποιήσετε, αναπαράγετε, αναδημοσιεύσετε ή αναμεταδώσετε το σύνολο ή μέρος οποιασδήποτε πληροφορίας, κειμένου ή εγγράφου αυτής της Ιστοσελίδας με οποιοδήποτε ηλεκτρονικό μέσο ή σε αντίτυπα, ή να κάνετε κάποια εργασία που θα στηρίζεται σε φωτογραφίες, κείμενο ή έγγραφα της Ιστοσελίδας μας, δίχως τη ρητή έγγραφη συγκατάθεση της Εταιρίας.

Τίποτα από όσα περιέχονται σε αυτή την Ιστοσελίδα δεν θα θεωρηθεί ότι παραχωρεί οποιαδήποτε άδεια ή δικαίωμα αναφορικά με οποιοδήποτε πνευματικό ή βιομηχανικό δικαίωμα ή δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ή σήμα ή λογότυπο της Εταιρίας ή τρίτων.

Ασφάλεια των Προσωπικών Δεδομένων
Η Εταιρία μας σέβεται την προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών της Ιστοσελίδας της. Παρακαλούμε να συμβουλευθείτε την αντίστοιχη ενότητα “Προσωπικά Δεδομένα” που θα βρείτε στο ηλεκτρονικό κατάστημα και η οποία επεξηγεί, μεταξύ άλλων, τον σκοπό χρήσης και διατήρησης των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται και παραθέτει αναλυτικά τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των χρηστών της Ιστοσελίδας.

Μη Εμπιστευτικές Πληροφορίες
Με την εξαίρεση οιαδήποτε εφαρμοστέων όρων και προϋποθέσεων όπως αυτά αναφέρονται στην σελίδα – ενότητα “Προσωπικά Δεδομένα”, οποιαδήποτε επικοινωνία ή άλλο υλικό που τυχόν μας στέλνετε μέσω διαδικτύου ή απευθύνεται προς την Ιστοσελίδα της Εταιρίας με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή με άλλο τρόπο, όπως ερωτήματα, σχόλια, προτάσεις και τα συναφή, η Εταιρία μας θα τα εκλάβει και θα τα μεταχειριστεί ως μη εμπιστευτικά, ενώ δεν θα έχει καμία δέσμευση ως προς τις πληροφορίες αυτές.

Η Εταιρία μας είναι ελεύθερη να χρησιμοποιεί οποιαδήποτε ιδέα, σύλληψη, τεχνογνωσία ή τεχνική που περιέχεται σε αυτού του είδους την επικοινωνία για οποιονδήποτε σκοπό, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της προώθησης των προϊόντων που προσφέρει μέσω διαδικτύου.

Αποκλεισμός Ευθύνης
Η Εταιρία θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, στο μέτρο του εφικτού, ώστε να περιλαμβάνει στην Ιστοσελίδα της όσο το δυνατό πιο ακριβείς και αξιόπιστες πληροφορίες, ωστόσο, δεν δίνει κανενός είδους εγγύηση ούτε δίνει οποιαδήποτε υπόσχεση αναφορικά με την ανά πάσα στιγμή ακρίβεια, ενημερότητα ή πληρότητα της Ιστοσελίδας της.

Ο χρήστης αναλαμβάνει κάθε κίνδυνο που πιθανό να προκύψει από την πρόσβαση και χρήση της Ιστοσελίδας. Η Εταιρία δεν δίνει οποιαδήποτε ρητή ή σιωπηρή εγγύηση, ούτε υπόσχεται την καταλληλότητα των αντικειμένων της εμπορίας της για συγκεκριμένο σκοπό. Επιπλέον, η Εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας ορισμένων εκ των αναρτημένων στην Ιστοσελίδα της προϊόντων.

Ούτε η Εταιρία αλλά ούτε και οποιοδήποτε μέρος που συμμετείχε στη δημιουργία, στο σχεδιασμό ή στην διάθεση αυτής της Ιστοσελίδας, δεν θα ευθύνονται για οποιαδήποτε ζημία του χρήστη, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά κάθε άμεσης, έμμεσης, τυχαίας, παρεπόμενης, ή άλλης ζημίας, που θα προκύψει τυχόν από οποιαδήποτε πρόσβαση, χρήση ή αδυναμία χρήσης αυτής της Ιστοσελίδας, ή για ζημία που προκλήθηκε από έστω και ελαφρά αμέλεια οποιουδήποτε υπαλλήλου ή από οποιοδήποτε σφάλμα ή παράλειψη στο περιεχόμενό της, εκτός εάν αποδειχθεί ότι η παράλειψη οφείλεται σε δόλο της ίδιας της διοίκησης της Εταιρίας με πρόθεση την πρόκληση βλάβης σε συγκεκριμένο χρήστη.

Ο αποκλεισμός της ευθύνης περιλαμβάνει και την πρόκληση οποιασδήποτε ζημίας από τυχόν μετάδοση ιού στον ηλεκτρονικό εξοπλισμό του χρήστη.

Αποζημίωση
Ο χρήστης συμφωνεί να αποζημιώσει, να υπερασπιστεί και να τηρήσει αλώβητη την Εταιρία, τους υπαλλήλους της, τα διευθυντικά της στελέχη, τους αντιπροσώπους της, τους προμηθευτές της, καθώς και τρίτους συνεργάτες της από κάθε απώλεια, έξοδο, ζημία και κόστος, συμπεριλαμβανομένης και της εύλογης αμοιβής των Νομικών της Συμβούλων, που θα προκύψουν από τυχόν παραβίαση των “Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης της Ιστοσελίδας” από το χρήστη.

Περιγραφή Προϊόντων
Η Εταιρία μας προσπαθεί να είναι όσο το δυνατό πιο ακριβής και λεπτομερής η περιγραφή των ουσιωδών χαρακτηριστικών των προϊόντων που διαθέτει προς πώληση μέσω της Ιστοσελίδας της.

Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν σας καλύπτει η αναγραφόμενη περιγραφή ενός προϊόντος, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας, προκειμένου να λύσουμε κάθε απορία σας και να σας εξυπηρετήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης της περιγραφής των προϊόντων της χωρίς προηγούμενη ενημέρωση. Οποιαδήποτε τέτοια τροποποίηση θα ισχύει από την εμφάνισή της στην Ιστοσελίδα της Εταιρίας.

Τιμολόγηση
Οι αναγραφόμενες τιμές όλων των πωλούμενων προϊόντων στο ηλεκτρονικό κατάστημα είναι τιμές λιανικής και περιλαμβάνουν το αναλογούν Φ.Π.Α.

Το τελικό κόστος κάθε παραγγελίας υπολογίζεται αφού προστεθούν στη λιανική τιμή κάθε προϊόντος τα έξοδα συσκευασίας και τα έξοδα αποστολής, για το ύψος των οποίων θα ενημερώνονται οι πελάτες μας πριν από την υποβολή της παραγγελίας τους.

Η τιμή που χρεώνεται στον πελάτη είναι η ισχύουσα κατά τη στιγμή της παραγγελίας. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των τιμών των προϊόντων της, ωστόσο, οποιαδήποτε τέτοια τροποποίηση δεν θα επηρεάζει τις ήδη αποσταλθείσες παραγγελίες, οι οποίες έχουν γίνει αποδεκτές από την Εταιρία.

Η συναλλαγή θα θεωρείται ολοκληρωθείσα μόνο μετά την αποστολή γραπτής ηλεκτρονικής επιβεβαίωσης από την Εταιρία. Σημειώνεται ότι η Εταιρία δύναται να υπαναχωρήσει και να μην εκπληρώσει μία παραγγελία, αναιτιολογήτως, ενώ στην περίπτωση αυτή θα επιστρέφεται το τίμημα που τυχόν έχει ήδη εισπραχθεί.

Τρόποι Πληρωμής
Για τη διευκόλυνση και εξυπηρέτηση όλων όσων επιθυμούν να πραγματοποιήσουν αγορές προϊόντων μέσω της Ιστοσελίδας μας, η Εταιρία διαθέτει τους ακόλουθους εναλλακτικούς τρόπους πληρωμής:

Μέσω PayPal
Με αντικαταβολή κατά τη στιγμή της παραλαβής του προϊόντος.
Με πληρωμή μέσω τραπεζικού εμβάσματος.


Εγγυήσεις Προϊόντων
Η Εταιρία συνοδεύει τα προϊόντα που διαθέτει μέσω της Ιστοσελίδας της με τις σχετικές εγγυήσεις κατασκευαστών, όπου τέτοιες εγγυήσεις υφίστανται. Η Εταιρία δεν προσφέρει καμία περαιτέρω εγγύηση (χρονική ή άλλου είδους), εκτός από τις περιπτώσεις που κάτι τέτοιο προβλέπεται ρητά.

Σε περίπτωση που κάποιο προϊόν εμφανίζει ελάττωμα το οποίο καλύπτεται από εγγύηση, η αποστολή του προϊόντος προς επισκευή στην έδρα της Εταιρίας μας και/ή στην αντίστοιχη Αντιπροσωπεία, καθώς και εν συνεχεία η παραλαβή του εν λόγω προϊόντος, θα πραγματοποιείται με επιβάρυνση του πελάτη.

Αποστολή Προϊόντων
Τα προϊόντα θα αποστέλλονται στη διεύθυνση την οποία θα έχει ορίσει ο εκάστοτε πελάτης κατά την υποβολή της παραγγελίας του. Η Εταιρία συνεργάζεται με την Γενική Ταχυδρομική, την Courier Center αλλά και άλλες εταιρίες ταχυμεταφορών, προκειμένου να εξασφαλίσει την ασφαλή και γρήγορη αποστολή των προϊόντων.

Κίνδυνος Ζημίας ή Καταστροφής Προϊόντων
Τα αποστελλόμενα προϊόντα καλύπτονται από ασφάλεια για ζημία ή απώλεια κατά τη μεταφορά. Η ισχύς της εν λόγω ασφάλειας παύει να υπάρχει από τη στιγμή της παράδοσης του προϊόντος στον πελάτη.

Επιστροφές Προϊόντων / Υπαναχώρηση
Για την αποφυγή της δικής σας ταλαιπωρίας θα σας συνιστούσαμε να προσέχετε κατά τη στιγμή παράδοσης της παραγγελίας σας την κατάσταση του πωλούμενου προϊόντος και το άθικτο της συσκευασίας του, προκειμένου να διαπιστωθούν τυχόν εμφανή ελαττώματα, όπως εσφαλμένη αποστολή προϊόντος, σπασμένο προϊόν, ελλειπή εξαρτήματα, κλπ.

Επιστροφές των προϊόντων τα οποία έχουν πωληθεί μέσω της Ιστοσελίδας της Εταιρίας μας προβλέπονται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

Σε περίπτωση εσφαλμένης αποστολής προϊόντος, η οποία θα οφείλεται στην Εταιρία ή στους προμηθευτές αυτής, ο πελάτης έχει δικαίωμα επιστροφής του προϊόντος αρκεί να ενημερώσει άμεσα (εντός 48 ωρών από την παραλαβή) την Εταιρία. Το προϊόν πρέπει να βρίσκεται σε άριστη κατάσταση, να μην έχει χρησιμοποιηθεί, η συσκευασία του να είναι άθικτη και να περιλαμβάνει το αρχικό περιεχόμενο. Στην περίπτωση αυτή, τα έξοδα επιστροφής βαρύνουν την Εταιρία.
Επίσης, ο πελάτης έχει δικαίωμα να υπαναχωρήσει αναιτιολογήτως και να επιστρέψει το προϊόν εντός προθεσμίας 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία αγοράς, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Νόμο περί Προστασίας Καταναλωτών. Το προϊόν πρέπει να βρίσκεται σε άριστη κατάσταση, να μην έχει χρησιμοποιηθεί, η συσκευασία του να είναι άθικτη (κλειστή) και να περιλαμβάνει το αρχικό περιεχόμενο. Στην περίπτωση αυτή, τα έξοδα επιστροφής θα βαρύνουν τον πελάτη.
Στην περίπτωση που έχει δοθεί προκαταβολή, με οποιονδήποτε τρόπο πληρωμής, για μια παραγγελία που εμπεριέχει προϊόντα με κατάσταση διαθεσιμότητας “κατόπιν παραγγελίας” δεν θα υπάρχει το δικαίωμα υπαναχώρησης.
Στις ανωτέρω περιπτώσεις, ο πελάτης θα φέρει την ευθύνη για την απώλεια ή τη χειροτέρευση των προϊόντων μέχρι την επιστροφή τους στην Εταιρία. Κατά συνέπεια, σας συνιστούμε οι επιστροφές να πραγματοποιούνται είτε με συστημένη επιστολή της Γενικής Ταχυδρομικής είτε με τη χρήση άλλων υπηρεσιών ταχυμεταφορέων (courier) και να φροντίσετε την άμεση αποστολή τους για την παραλαβή από εμάς εντός των προβλεπόμενων χρονικών ορίων.

Ανήλικοι
Απαγορεύεται η χρήση της Ιστοσελίδας από πρόσωπα τα οποία δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους ή δεν έχουν από το νόμο την απαιτούμενη δικαιοπρακτική ικανότητα.

To PASSIONFRUIT.GR διατηρεί και θα χρησιμοποιήσει το δικαίωμα να αρνηθεί να παρέχει υπηρεσίες και προϊόντα εφ’όσον υποπέσει στην αντίληψη των εργαζομένων του πως τα προίόντα προορίζονται για χρήση από/σε ανηλικους.

Εχεμύθεια
Ο χρήστης / μέλος της Ιστοσελίδας υποχρεούται να κρατάει μυστικό και να μην κοινοποιεί σε τρίτους τον προσωπικό του κωδικό πρόσβασης όπως και τον κωδικό ενεργοποίησης που του δίνονται από την Εταιρία κατά την εγγραφή του.

Ασφάλεια
Ο χρήστης / μέλος της Ιστοσελίδας υποχρεούται να προστατεύει – αποτρέπει – απαγορεύει την πλοήγηση οποιουδήποτε ανηλίκου έχει πρόσβαση στον ηλεκτρονικό υπολογιστή με τον οποίο ο ίδιος επισκέπτεται την ιστοσελίδα.

Για τον σκοπό αυτό υπάρχουν ειδικά λογισμικά και μηχανισμοί, τα οποία δεν υποχρεούται η Εταιρία να σας τα παρέχει.

Παρεμβάσεις
Απαγορεύεται η χρήση μηχανισμών, λογισμικού ή άλλων ενεργειών που παρεμποδίζουν την κανονική λειτουργία της ιστοσελίδας της Εταιρίας.

Επίσης απαγορεύεται σε οποιονδήποτε να προβεί σε ενέργειες που μπορεί να οδηγήσουν σε μη αποδεκτή ή εκτεταμένη επιβάρυνση της υποδομής της ή με οποιονδήποτε τρόπο να παρενοχλήσει τη λειτουργία της ιστοσελίδας της Εταιρίας.

Καλή χρήση
Τα περισσότερα προϊόντα που προμηθεύεται ο χρήστης / μέλος από την Εταιρία συνοδεύονται από οδηγίες χρήσης. Η χρήση των προϊόντων θα πρέπει να γίνεται πάντα συμφωνα με τις οδηγίες αυτές.

Η Εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τραυματισμούς ή ατυχήματα που προκλήθηκαν από λάθος χρήση των προϊόντων που διαθέτει.

Υγεία
Σε περίπτωση που ο χρήστης / μέλος της Ιστοσελίδας αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα υγείας, θα πρέπει να συμβουλευτεί τον γιατρό του προτού αγοράσει και χρησιμοποιήσει κάποιο προϊόν που προμηθεύτηκε από την Ιστοσελίδα της Εταιρίας.

Η Εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη για την χρήση του προϊόντος από άτομα με προβλήματα υγείας.

Γενικά περί Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης
Εάν κάποιος από τους ανωτέρω Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης κριθεί μη νόμιμος, άκυρος ή μη εκτελεστός, ο συγκεκριμένος όρος θα θεωρείται σα να μην έχει γραφεί, δίχως όμως να επηρεάζεται η εκτελεστότητα και εγκυρότητα των υπόλοιπων όρων.

Η Εταιρία δύναται οποιαδήποτε στιγμή να τροποποιήσει οποιονδήποτε ή το σύνολο των Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσεως που περιλαμβάνονται στο παρόν και οι χρήστες θα θεωρείται ότι έχουν ειδοποιηθεί και ότι δεσμεύονται από τις αλλαγές από τη στιγμή που αυτές θα εμφανισθούν στην Ιστοσελίδα της Εταιρίας.

Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή να διαγράψει υλικό της Ιστοσελίδας οποιαδήποτε χρονική στιγμή κατά την αποκλειστική διακριτική της ευχέρεια.

Στοιχεία Εταιρείας

SPlanet EE

ΑΦΜ. 802074914

ΔΟΥ: Α ΑΘΗΝΩΝ

Αρ. ΓεΜΗ : 169434101000